Stavební připravenost


Obrázek - rozdělení parcel - do textu klíčové informace - dodělej s tatou 


Rezidence Slunečnice je rozdělena na celkem 36 kompletně zasíťovaných pozemků o velikosti od 690 m2 do 1540 m2. Ceny začínají už na 900,- Kč/m2 bez DPH.

Příprava Rezidence Slunečnice zahrnuje přeložku VN, přípojky NN, dešťovou a splaškovou kanalizaci, vodovod, rozvod plynových přípojek, příjezdovou komunikaci a veřejné osvětlení. Veškeré inženýrské sítě jsou přivedeny přímo na nabízené stavební parcely, které budou součástí Vaší budoucí kupní smlouvy. Páteřní komunikace uvnitř RS je ve vlastnictví Města Vsetína a v současné době je ve stavu zpevněné makadamové vozovky. Po obsazení více jak poloviny pozemků město přislíbilo dobudování chodníků a asfaltového povrchu. Veřejné osvětlení je taktéž ve vlastnictví města.